Plan zajęć

Plan zajęć  2020 – 2021 Dzieci

Środa:

09.00 – 11.00

Przedszkole MS/GS

CE1/CE2

11.00 – 13.00

CP

CM1/ CM2

Sobota:

9.00 – 11.00

CP

CM1

11.00 – 13.00

Przedszkole MS/GS

CM2 – Prépa

13.00 – 15.00

CE1

CE2

15.00 – 17.00

COLLEGE

 

Plan zajęć  2020 – 2021 Dorośli

Sobota:

9.00 – 11.00

A1 Grupa średnio-zaawansowana

11.00 – 13.00

A2 Grupa zaawansowana

13.00 – 15.00

A0 Grupa początkująca

Plany zajęć mogą ulec zmianie

Grupa utworzy się od min 8 uczniów

 

Spotkanie autorskie z pisarką Wiolettą Piasecką 11/2016