Plan zajęć

Plan zajęć  2020 – 2021 Dzieci

Środa:

09.00 – 10.50

Przedszkole MS/GS

11.00 – 12.50

CP

CE / CM

Sobota:

9.00 – 10.50

CP

CM1

11.00 – 12.50

Przedszkole MS/GS

CM2 – Prépa

13.00 – 14.50

CE1

CE2

15.00 – 16.50

COLLEGE

 

Plan zajęć  2020 – 2021 Dorośli

Sobota:

9.00 – 10.50

A1 Grupa średnio-zaawansowana

11.00 – 12.50

A2 Grupa zaawansowana

13.00 – 14.50

A0 Grupa początkująca

Plany zajęć mogą ulec zmianie

Grupa utworzy się od min 8 uczniów

 

Spotkanie autorskie z pisarką Wiolettą Piasecką 11/2016