Plan zajęć

Plan zajęć na rok szkolny 2019 – 2020.

grupa utworzy sie od 8 osób zapisanych na zajęcia*

SOBOTA
Soucoupe sala 1 Soucoupe sala 2 MAS
9h – 11h MS/GS CE2 Kurs dla dorosłych średniozaawansowanych
11h – 13h CP CM1 Kurs dla dorosłych zaawansowanych
13h – 15h CE1 COLLEGE PLE* Kurs dla dorosłych poczatkujacych
15h – 17h COLLEGE
ŚRODA
Soucoupe sala 1 Soucoupe sala 2
9h – 11h MS/GS CM1
11h – 13h CP CM2 – prépa collège

 

* Polski jako język obcy

Spotkanie autorskie z pisarką Wiolettą Piasecką 11/2016