Zapisy kursy dla dzieci

Aby zapisać dziecko do literki:

 

Krok 1 – wypełnienie formularza online (w czerwcu):

 

  • Dla dzieci zainteresowanych nauką w Literce:

FORMULARZ WSTĘPNEGO ZAPISU

 

Krok 2 – Dostarczenie dokumentów do zapisu (we wrześniu):

  • wypełniony i podpisany formularz zapisu
  • 1x zdjęcie legitymacyjne dziecka

Formularze zapisu do pobrania:

FORMULARZ ZAPISU – KURSY DLA DZIECI 2020-2021