Zapisy kursy dla dzieci

Aby zapisać dziecko do literki:

 

 

Dokumenty:

  • wypełniony i podpisany formularz zapisu
  • 1x zdjęcie legitymacyjne dziecka

Formularze zapisu do pobrania:

FORMULARZ ZAPISU – KURSY DLA DZIECI 2020-2021