Literkę wspierają

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie od Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej poza granicami Polski”.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze, Francji

Kwota dotacji w 2023 r. : 11 608,70 PLN
Kwota dotacji w 2024 r. : 12 622,27 PLN

Data podpisania umowy: 12/09/2023 r.

Całkowita wartość zadania publicznego:  556 633,00 zł

Zadanie publiczne ” Wsparcie szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze, Francji”  polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze i Francji

Kwota dotacji: 15437,50 PLN
Całkowita wartość zadania publicznego: 267 010,30 PLN
Zadanie publiczne ”Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze i Francji” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Otrzymaliśmy rownież środki z programu: Rozwijanie struktur organizacji polonijnych – Francja, Hiszpania, Szwajcaria, Włochy jako wsparcie działalności Stowarzyszenia Literka Francja

Kwota dotacji: 10 930 PLN 

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wydarzenia polonijne za granicą – wsparcie wydarzeń kulturalnych w krajach Europy Zachodniej

Kwota dotacji: 2906,92 EUR

Działalność szkoły w roku szkolnym 2019/2020 została wsparta przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Senatu RP w ramach projektu „Wsparcie funkcjonowania polskich szkół społecznych we Francji”.

        

Działalność szkoły w roku szkolnym 2017/2018 została wsparta przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Senatu RP w ramach projektu „Wsparcie funkcjonowania polskich szkół społecznych w Belgii, Holandii i Francji”.

        

Działalność szkoły w roku szkolnym 2016/2017 została wsparta przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.