Kursy dla dzieci

W Literce zajęcia trwają dwie godziny zegarowe z krótką przerwą. Spotykamy się raz w tygodniu.

Grupy są małe, program dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb dziecka.

Pracujemy z podręcznikami zatwierdzonymi przez ministerstwo edukacji i dystrybuowanymi przez ORPEG – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Nauczycielki prowadzą również zajęcia według własnych pomysłów i metod.

Zapraszamy serdecznie.

 

Zapisy dzieci odbywają się w dwóch etapach:

 

1. Zgłoszenie zapisu

(od maja)

W celu zgłoszenia dziecka na zajęcia do Literki należy wypełnić deklarację zapisu. Ze względu na panującą epidemię jest to jedyna forma zgłoszenia na zajęcia. Deklaracja jest bezpłatna, nie pobieramy żadnych zaliczek.

Przed końcem czerwca wyślemy odpowiedź z informacją czy dziecko zostało przyjęte dlatego  prosimy o szczególną uwagę przy wpisywaniu adresu mailowego.

DEKLARACJA ZAPISU

 

2. Definitywny zapis

(we wrześniu)

 

Ostateczny zapis dziecka do Literki odbywa się we wrześniu.

Na pierwsze zajęcia przynosimy:

Tego dnia dzieci przyjmowane są przez nauczycieli i zaczynają zajęcia.

Rodzice zostają aby złożyć  dokumenty, są przyjmowani przez biuro Literki oraz innych rodziców zaangażowanych w życie stowarzyszenia.

FORMULARZ ZAPISU