Kursy dla dzieci

W Literce zajęcia trwają dwie godziny zegarowe z krótką przerwą. Spotykamy się raz w tygodniu.

Grupy są małe, program dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb dziecka.

Pracujemy z podręcznikami zatwierdzonymi przez ministerstwo edukacji i dystrybuowanymi przez ORPEG – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Nauczycielki prowadzą również zajęcia według własnych pomysłów i metod.

Zapraszamy serdecznie.

Plan zajęć 2021 / 2022

Środa od 15 września 2021:

09.00 – 11.00

Przedszkole MS / GS (brak miejsc)

11.00 – 13.00

CE1 / CE2

 

Sobota od 18 września 2021:

8.30 – 9.00

 

Prepa / CM2

9.00 – 11.00

CE1

11.00 – 13.00

Przedszkole MS/GS (brak miejsc)

Collège – młodsi

13.00 – 15.00

CE2

CM1

15.00 – 17.00

CP

Collége – starsi

 

 

Zapisy dzieci odbywają się w dwóch etapach:

 

1. Zgłoszenie zapisu

(od maja)

W celu zgłoszenia dziecka na zajęcia do Literki należy wypełnić deklarację zapisu. Ze względu na panującą epidemię jest to jedyna forma zgłoszenia na zajęcia. Deklaracja jest bezpłatna, nie pobieramy żadnych zaliczek.

Przed końcem czerwca wyślemy odpowiedź z informacją czy dziecko zostało przyjęte dlatego  prosimy o szczególną uwagę przy wpisywaniu adresu mailowego.

2. Definitywny zapis

(we wrześniu)

Ostateczny zapis dziecka do Literki odbywa się we wrześniu przed pierwszymi zajęciami.

3. Zapisy w czasie roku szkolnego:

Zapisy w czasie roku szkolnego są możliwe i zależą od ilości dostępnych miejsc oraz od poziomu znajomości języka polskiego dziecka w danej grupie wiekowej. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. W tej sprawie prosimy o wysłanie maila na adres: literka.france@gmail.com

Na pierwsze zajęcia przynosimy:

Tego dnia dzieci przyjmowane są przez nauczycieli i zaczynają zajęcia.

Rodzice zostają aby złożyć  dokumenty, są przyjmowani przez biuro Literki oraz innych rodziców zaangażowanych w życie stowarzyszenia.

FORMULARZ ZAPISU

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI