Literkę wspierają

Stowarzyszenie Literka proponuje zajęcia językowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz  dorosłych, którzy mają również możliwość uczestniczenia w konferencjach, wystawach i spektaklach organizowanych w ciągu roku szkolnego.

Działalność szkoły w roku szkolnym 2020/2021 została wsparta przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

       

Działalność szkoły w roku szkolnym 2019/2020 została wsparta przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Senatu RP w ramach projektu „Wsparcie funkcjonowania polskich szkół społecznych we Francji”.

        

Działalność szkoły w roku szkolnym 2017/2018 została wsparta przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Senatu RP w ramach projektu „Wsparcie funkcjonowania polskich szkół społecznych w Belgii, Holandii i Francji”.

        

Działalność szkoły w roku szkolnym 2016/2017 została wsparta przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowaniaopieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.